زیست شناسی پایه دهم . فصل دوم . بخش دوم . جلسه 9

74 بازدید

زیست شناسی پایه دهم . فصل دوم . بخش دوم . جلسه 9
هضم و گوارش
مدرس : امیر مهرآذر

uoozedu

uoozedu

0 following
138 followers
علوم سوم دبستان . درس دهم. جلسه 10
00:36:31
uoozedu
3 بازدید · 2 روز قبل
علوم سوم دبستان . درس نهم. جلسه 9
00:29:29
uoozedu
2 بازدید · 2 روز قبل
علوم اول دبستان . درس دهم. جلسه 10
00:10:18
uoozedu
2 بازدید · 3 روز قبل
علوم اول دبستان . درس نهم . جلسه 9
00:14:31
uoozedu
2 بازدید · 3 روز قبل
علوم پایه نهم . فصل ششم. جلسه 17
00:25:50
uoozedu
176 بازدید · 6 روز قبل
علوم پایه ششم . فصل هشتم.  جلسه 9
00:20:59
uoozedu
3 بازدید · 6 روز قبل
علوم پایه ششم . فصل پنجم. جلسه 6
01:00:18
uoozedu
4 بازدید · 6 روز قبل
علوم پایه ششم . فصل چهارم. جلسه 5
01:01:44
uoozedu
4 بازدید · 6 روز قبل
علوم پایه ششم . فصل سوم . جلسه 4
00:53:19
uoozedu
2 بازدید · 6 روز قبل
فارسی پایه پنجم . نیایش. جلسه 21
00:24:23
uoozedu
12 بازدید · 9 روز قبل
فارسی پایه پنجم . درس دهم. جلسه 13
00:15:06
uoozedu
2 بازدید · 9 روز قبل
هندسه پایه دهم . فصل دوم . جلسه 8
00:24:17
uoozedu
2 بازدید · 10 روز قبل
هندسه کنکور . مبحث ماتریس . جلسه 4
00:30:56
uoozedu
27 بازدید · 11 روز قبل
هندسه کنکور . مبحث ماتریس . جلسه 1
00:44:56
uoozedu
1 بازدید · 11 روز قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه 14
00:24:38
uoozedu
3 بازدید · 13 روز قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه 13
00:20:41
uoozedu
4 بازدید · 13 روز قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه 12
01:12:31
uoozedu
0 بازدید · 13 روز قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه 11
00:49:01
uoozedu
2 بازدید · 13 روز قبل
شیمی پایه دهم . فصل اول . جلسه 10
01:08:41
uoozedu
3 بازدید · 13 روز قبل
علوم پایه سوم . درس ششم. جلسه 6
00:22:55
uoozedu
11 بازدید · 13 روز قبل
علوم پایه سوم . درس پنجم. جلسه 5
00:26:20
uoozedu
3 بازدید · 14 روز قبل
علوم پایه سوم . درس چهارم. جلسه 4
00:23:32
uoozedu
5 بازدید · 14 روز قبل
علوم پایه سوم . درس سوم . جلسه 3
00:27:00
uoozedu
1 بازدید · 14 روز قبل
عربی پایه نهم. درس دهم. جلسه 16
00:23:09
uoozedu
12 بازدید · 25 روز قبل
عربی پایه نهم. درس نهم. جلسه 15
00:20:23
uoozedu
5 بازدید · 26 روز قبل
عربی پایه هشتم . درس دهم. جلسه 14
00:16:19
uoozedu
10 بازدید · 26 روز قبل
عربی پایه هشتم . درس نهم . جلسه 13
00:23:17
uoozedu
4 بازدید · 26 روز قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم . جلسه 11
01:08:07
uoozedu
5 بازدید · 26 روز قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم . جلسه 8
00:47:49
uoozedu
9 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هشتم . فصل 3. جلسه 9
00:21:23
uoozedu
8 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هشتم . فصل 3. جلسه 8
00:41:04
uoozedu
17 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هشتم . فصل 3. جلسه 7
00:35:40
uoozedu
8 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم . فصل سوم. جلسه 9
00:45:43
uoozedu
6 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم . فصل سوم. جلسه 8
00:35:51
uoozedu
7 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم . فصل دوم . جلسه 7
00:23:44
uoozedu
5 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم . فصل دوم . جلسه 6
00:20:04
uoozedu
6 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه هفتم . فصل دوم . جلسه 5
00:30:59
uoozedu
5 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم. جلسه 12
00:44:25
uoozedu
7 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم. جلسه 10
00:48:02
uoozedu
2 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم. جلسه 9
00:52:23
uoozedu
2 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل دوم. جلسه 7
00:34:03
uoozedu
5 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل اول . جلسه 6
00:49:54
uoozedu
2 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل اول . جلسه 5
00:27:46
uoozedu
3 بازدید · 1 ماه قبل
ریاضی پایه ششم . فصل اول . جلسه 4
00:38:04
uoozedu
3 بازدید · 1 ماه قبل