تحلیل ایمان اکبرآبادی از اتفاقات آینده

224 بازدید

saman khatami
5

تحلیل جلد مجله اکونومیست
و اتفاقاتی که میتواند تا 2022 بیفتد
توسط پژوهشگر غرب و رسانه
ایمان اکبرآبادی

#کرونا
#ایمان_اکبرآبادی

0 نظر ترتیب نمایش

موارد مشابه