۲۰ درصد داوطلبین شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند

2 بازدید

CLiPiiO
3

رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران

از ۵۹۳۹ نفر داوطلب شورای های شهر استان تهران ، ۲۰ درصد رد صلاحیت شده‌اند.

0 نظر ترتیب نمایش

موارد مشابه